Tidigare avelshundar

Här finns de hundar som utgjort en del i vår avel men som på grund av pension eller liknande inte längre används i avel. 

Xefest from little Bigheart "Harri"

Harri bor hos uppfödare i Finland sedan slutet på 2022.