Tidigare avelshundar

Här finns de hundar som utgjort en del i vår avel men som på grund av pension eller liknande inte längre används i avel. 

Vildhöjdens peithon "Pei"

Stamtik i kleinspitz aveln som pensionerats. 

Xefest from little Bigheart "Harri"

Harri bor hos uppfödare i Finland sedan slutet på 2022.